Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Η γείτων


                                                                                                 του Πάνου Γιαννόπουλου
 
Και ήτον
η γείτων
ξανθή λευκοχίτων,
εστία χαρίτων
πλουσίων, αρρήτων,
που έλεγα φρίττων,
το μέτωπον πλήττων
- Ω, είθε αχίτων
να ήτον η γείτων!


Rene Magritte: Le galet (Pebble), 1948

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018

Η ιδιαίτερη λειτουργία της ποίησης

-Ποια είναι η ιδιαίτερη λειτουργία της ποίησης στη σύγχρονη ζωή σε αντιδιαστολή με άλλα είδη της λογοτεχνίας;
-Πιάνει λιγότερο χώρο.

Απάντηση του T.S.Eliot σε ερώτηση του περιοδικού Chapbook (Ιούλιος, 1923)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...