Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

(Επαν)εκπαίδευση στα χρόνια της κρίσης

Στην παρούσα έρευνα μελετάμε μια ομάδα νέων εκπαιδευόμενων (18 – 25 χρονών), οι οποίοι, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της ανεργίας, της ετερο- και υποαπασχόλησης και της ατελούς ένταξης στην αγορά εργασίας, επέλεξαν στρατηγικά την επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα σπουδών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσα από αυτοβιογραφικά αναστοχαστικά σημειώματα διερευνούμε α) γιατί επέλεξαν ως στρατηγική διαχείρισης στην κρίση τον αναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών τους προσόντων και των επαγγελματικών τους γνώσεων, β) το νόημα που δίνουν στην έννοια της εκπαίδευσης και πώς σημασιοδοτούν την επιστροφή τους σε αυτήν, γ) τις συνέπειες της κρίσης στην επιλογή συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων και δ) τις ικανότητες που επιστρατεύουν τα υποκείμενα ώστε να συμφιλιώσουν τις ατομικές τους βιογραφίες με τη ρευστότητα και τον πλουραλισμό των πολιτισμικών αντινομιών της κοινωνικής ζωής. Για την ανάλυση των αυτοβιογραφικών αφηγηματικών σημειωμάτων εφαρμόζουμε ένα σύνθετο εννοιολογικό συνδυασμό, αντλώντας από τη λογοθεωρία, την κοινωνιολογία του κινδύνου, της εξατομίκευσης, και της επισφάλειας, τη θεωρία του Bourdieu για το habitus και την έννοια της γενεάς του Manheim. 

Για να διαβάσετε το άρθρο, εδώ  


Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στο: Βιτσιλάκη, Χ., & Γουβιάς, Δ. (Επιμ.) (2018). Ανιχνεύοντας την Κρίση. Επιλεγμένα κείμενα από τις εισηγήσεις του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg.

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

[ένα μεγάλο τίποτα]

ένα ανάλαφρο μπαλόνι ο κόσμος
ένα μεγάλο τίποτα

που γράφει και ο Πούλιος
μιζέρια βάσανα και δυστυχία
κι όμως πώς μας κεντά
ο πόνος
αν πρέπει να τον αφήσουμε

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

[φθινόπωρο πάλι]

φθινόπωρο πάλι
γέμισα τα βάζα με
ηλίανθους χρυσάνθεμα καμέλιες
και κινέζικα ρόδα που τόσο σου αρέσουν

(όλα αυτά που με την παρουσία τους
κάνουν αβάσταχτη την απουσία σου)

Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

[ας μείνει αυτό το μικρό ποίημα]

ας μείνει
αυτό το μικρό ποίημα
σημείο και σήμα
του χωρισμού μας
στους αιώνες

Baran by Majid Majidi (2001) [το ακροτελεύτιο πλάνο]

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...