Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

Καραθεοδωρής, Η αναδιοργάνωσις του Πανεπιστημίου

Αντιγράφω:"Επειδή ολόκληρος η μελλοντική ανάπτυξις της Ελλάδος, η υγεία του λαού, η σκοπιμωτέρα χρησιμοποίησις των δυνάμεων του ατόμου, ως εκ τούτου δε και η αύξησις της παραγωγής και ο εν γένει πλουτισμός του τόπου εξαρτώνται από την αρτιωτέραν λειτουργίαν του Πανεπιστημίου, αι δαπάναι, αίτινες προς στιγμήν φαίνονται μεγάλαι, θα φέρουν εν τέλει ανυπολογίστως μεγαλείτερον τόκον από άλλας, των οποίων η άμεσος ευεργετική απόδοσις είναι περισσότερον πρόχειρος". (Καραθεοδωρής, 1930: 12)


Καραθεοδωρής, Κ. (1930). Η αναδιοργάνωσις του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...